From 30 mL to 20 Litre

เครื่องจักรของทางบริษัทฯมีหลายรุ่น สามารถเป่าขวดได้้ตั้ง แต่ 30 ml จนถึง 20 L และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบด้าน ขวดพลาสติกPET โดยมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการ ผลิตเครื่องเป่าขวดพลาสติก PET อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ ของลูกค้าอย่างมากมาย พร้อมกันนี้บริษัทฯยังมีทีมงานและผู้ เชี่ยวชาญไว้คอยบริการเพื่อให้เครื่องจักรที่อยู่กับลูกค้าทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Leader in PET technology of Thailand

นอกจากเครื่องเป่าขวดแล้วทางบริษัทฯ ยังมีส่วนของแม่พิมพ์พรีฟอร์ม PET และ แม่พิมพ์เป่าขวด PET จำหน่ายซึ่งแม่พิมพ์พรีฟอร์ม PET นั้นจะออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้การเป่าขวดเกิดประสิทธิภาพและง่ายต่อการผลิต

เครื่องจักรยืดเป่าขวดภาชนะ PET

นอกจากเครื่องเป่าขวดแล้วทางบริษัทฯ ยังมีส่วนของแม่พิมพ์พรีฟอร์ม PET และ แม่พิมพ์เป่าขวด PET จำหน่าย

แม่พิมพ์เป่าภาชนะขวด PET

นอกจากเครื่องเป่าขวดแล้วทางบริษัทฯ ยังมีส่วนของแม่พิมพ์พรีฟอร์ม PET และ แม่พิมพ์เป่าขวด PET จำหน่าย

แม่พิมพ์ชีด Perform

นอกจากเครื่องเป่าขวดแล้วทางบริษัทฯ ยังมีส่วนของแม่พิมพ์พรีฟอร์ม PET และ แม่พิมพ์เป่าขวด PET จำหน่าย