เครื่องแพ็คขวดอัตโนมัติ

เครื่องแพ็คขวดลงกล่องอัตโนมัติของทางมหาธานีนั้น ช่วยลดการใช้พนักงานจำนวนมาก เนื่องจากลูกค้ามีปัญหาเรื่องการจัดเก็บขวดที่ออกมาในแต่ละนาที ทางบริษัทจึงได้พัฒนาระบบการจัดเก็บแบบอัตโนมัติ ชั่วโมงละ 6,000 ขวด ลดคนไปได้ 5 คนในกระบวนการแพ็คขวด

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-878-7833 , 089-771-9895 , 084-101-5757

Facebook : www.facebook.com/greatpet.mahatanee