เครื่องเป่าขวดพลาสติก รุ่น GP-1500

  • สามารถเป่าขวดพลาสติกในปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ได้ครั้งละ 1 ใบ สามารถทำการผลิตได้ถึง 1,000 ใบต่อชั่วโมง
  • ด้วยเทคโนโลยีจากบริษัท มหาธานี อุตสาหกรรม จำกัด ทำให้ระบบการทำงานของเครื่องเป่าขวดเป็นไปด้วยความแม่นยำและเที่ยงตรง พร้อมประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการผลิต ให้กำลังแรงปิดแม่พิมพ์สูงถึง  10,000 kg. และระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ PID
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เครื่องเป่าขวดพลาสติกคุณภาพสูง

GP-1500 สามารถเป่าขวดขนาดสูงสุด 1,000 ml ผลิตได้ครั้งละ 1 ใบ

เครื่องเป่ารองรับแม่พิมพ์ขนาดมาตรฐาน

เครื่องเป่าขวดขนาดกำลังแรงปิดแม่พิมพ์ 10,000 kg.

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ทำให้เครื่องเป่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เที่ยงตรงและแม่นยำ พร้อมประหยัดพลังงาน

ระบบแม่พิมพ์ (Moulding)

กำลังแรงปิดแม่พิมพ์ (Clamping force ) 10000 kg
ระยะเปิดสุดของแม่พิมพ์ (Clamping stroke) 120 mm
ระยะมากสุดของแกนยึด (Max Stretching stroke) 300 mm
ระยะเคลื่อนที่ของก้นแม่พิมพ์ (Bottom moving stroke) 40 mm
จำนวนแม่พิมพ์ (Number of cavities) 4 cavities
ความหนาแม่พิมพ์ (Mould Thickness ) 140 mm
ปริมาตรสูงสุด (Max Container volume) 1000 ml

 ภาชนะที่ผลิต (Container)

ความโตคอเกลียว (Neck diameter)  28-80 kg
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด (Max. Container diameter) 100 mm
ความสูงสูงสุดของภาชนะ (Max. Height) 300 mm
อัตราการผลิตตามทฤษฎี (Theoretical output) 1000 B.P.H.

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

แรงดันไฟฟ้า (Voltage Standard) 380V/3PH
จำนวนชุดให้ความร้อน (Number of heating zone) Units
กำลังไฟฟ้ารวม (Total Power) 15 KW
กำลังไฟฟ้าของชุดให้ความร้อน (Heating Power) 12 KW
กำลังไฟฟ้าสูงสุดของชุดให้ความร้อน (Max. Heating Power) 48 KW
ควบคุมอุณหภูมิแบบ PID (PID Temperature Control ) Yes
ระบบป้อนฟรีฟอร์มแบบอัตโนมัติ (Auto Feeding Preform) Option

ระบบลม (Air System)

แรงดันในการควมคุมเครื่องจักร (Operating Pressure) 7 kg/cm²
อัตราการสิ้นเปลืองลมแบบทฤษฎี (Air Consuming) 300 ltr/min
แรงดันลมในการเป่าขึ้นรูป (Blowing Pressure) 32 kg/cm²
อัตราการสิ้นเปลืองลมแบบทฤษฎี (Air Consuming ) 990 ltr/min

ระบบนํ้า (Cooling Water)

อุณหภูมินํ้าเย็น (Temp of chiller water ) 15-22 °C

เครื่องจักร (Machine)

ขนาดเครื่องจักร (Machine size  ) (กว้าง X ยาว X สูง) 2020 x 1300 x 2000 mm
นํ้าหนักเครื่องจักร (Machine weight ) 1800 kg