เครื่องเป่าขวดพลาสติก รุ่น GP-6000

  • สามารถเป่าขวดพลาสติกได้ขนาดใหญ่สุดถึง 6,000 มิลลิลิตร (6 ลิตร) เป่าได้ครั้งละ 1 ใบ
  • ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัท มหาธานี อุตสาหกรรม จำกัด ทำให้ระบบการทำงานของเครื่องเป่าขวดเป็นไปด้วยความแม่นยำและเที่ยงตรง พร้อมประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการผลิต ให้กำลังแรงปิดแม่พิมพ์สูงถึง  50,000 kg. และระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ PID
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เครื่องเป่าขวดพลาสติกคุณภาพสูง

พัฒนาการผลิตเครื่องเป่าขวดพลาสติก PET อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างมากมาย

เครื่องเป่ารองรับแม่พิมพ์ขนาดมาตรฐาน

เครื่องเป่าขวดขนาดใหญ่พิเศษ ด้วยกำลังแรงปิดแม่พิมพ์ถึง 50,000 kg. และสามารถเป่าขวดได้ขนาด 6,000 มิลลิลิตร (6 ลิตร)

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ให้เครื่องเป่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เที่ยงตรงและแม่นยำ พร้อมประหยัดพลังงาน

ระบบแม่พิมพ์ (Moulding)

กำลังแรงปิดแม่พิมพ์ (Clamping force ) 50000 kg
ระยะเปิดสุดของแม่พิมพ์ (Clamping stroke) 240 mm
ระยะมากสุดของแกนยึด (Max Stretching stroke) 350 mm
ระยะเคลื่อนที่ของก้นแม่พิมพ์ (Bottom moving stroke) 40 mm
จำนวนแม่พิมพ์ (Number of cavities) 1 cavities
ความหนาแม่พิมพ์ (Mould Thickness ) 220 mm
ปริมาตรสูงสุด (Max Container volume) 6000 ml

 ภาชนะที่ผลิต (Container)

ความโตคอเกลียว (Neck diameter)  28-120 kg
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด (Max. Container diameter) 200 mm
ความสูงสูงสุดของภาชนะ (Max. Height) 350 mm
อัตราการผลิตตามทฤษฎี (Theoretical output) 500 B.P.H.

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

แรงดันไฟฟ้า (Voltage Standard) 380V/3PH
จำนวนชุดให้ความร้อน (Number of heating zone) Units
กำลังไฟฟ้ารวม (Total Power) 30 KW
กำลังไฟฟ้าของชุดให้ความร้อน (Heating Power) 20 KW
กำลังไฟฟ้าสูงสุดของชุดให้ความร้อน (Max. Heating Power) 60 KW
ควบคุมอุณหภูมิแบบ PID (PID Temperature Control ) Yes
ระบบป้อนฟรีฟอร์มแบบอัตโนมัติ (Auto Feeding Preform) Option

ระบบลม (Air System)

แรงดันในการควมคุมเครื่องจักร (Operating Pressure) 7 kg/cm²
อัตราการสิ้นเปลืองลมแบบทฤษฎี (Air Consuming) 350 ltr/min
แรงดันลมในการเป่าขึ้นรูป (Blowing Pressure) 32 kg/cm²
อัตราการสิ้นเปลืองลมแบบทฤษฎี (Air Consuming ) 1870 ltr/min

ระบบนํ้า (Cooling Water)

อุณหภูมินํ้าเย็น (Temp of chiller water ) 15-22 °C

เครื่องจักร (Machine)

ขนาดเครื่องจักร (Machine size  ) (กว้าง X ยาว X สูง) 2200 x 2700 x 2500 mm
นํ้าหนักเครื่องจักร (Machine weight ) 3500 kg